Investor Relations
  /   Інвестиційний портфель  /   Investor Relations
Изображение

Побудова ефективних відносин з партнерами є пріоритетом діяльності DCH.

У холдингу працює комплексна глобальна програма з підтримки належного рівня інформованості співінвесторів наших проектів, а також інвестиційного співтовариства і спеціалізованих ЗМІ про значимі корпоративні події.

Програма містить кілька напрямів:

  • надання відповідним аудиторіям stakeholders інформації про діяльність DCH в обсязі і з частотою, що відповідає їх інформаційним потребам;
  • надання інформації з індивідуальних питань у режимі, що відповідає базовим принципам інформаційної політики групи;
  • проведення досліджень з метою одержання «зворотного зв'язку», використання отриманої інформації для корекції поточної діяльності DCH у сфері IR.
Як у відносинах із співінвесторами, так і у відносинах з іншими категоріями stakeholders DCH підтримує формат комунікації, заснований на взаємній довірі та врахуванні інтересів усіх сторін.